My home is my castle

DATA-GUNDA

Ved kommunevalget i 1991 kom Pensjonistpartiet inn i bystyret i Oslo ved hjelp av DATA-GUNDA.

Last updated GMT+2


My homepage is my barrel